Son Konular..

Yunus Emre (1238 – 1320) – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yunus-Emre 0 12

Türkçe şiirleriyle çığır açan, Anadolu’ya tasavvuf düşüncesini yine şiirleriyle yayan şair. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Anadolu’da doğduğu, Eskişehir’de öldüğü söylenir. Konya veya Eskişehir yöresinde yaşadığı sanılmakla birlikte, Anadolu’nun başka...

Hacı Bektaş Veli (1209 – 1271) – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hacı_Bektaş_Veli 0 27

Türk mutasavvıfı, Anadolu erenlerinden, Bektaşiliğin öncüsü. Horasan’da doğdu. Nevşehir dolaylarındaki Sulucakarahöyük’te (Hacı Bektaş) öldü. Hacı Bektaş Veli, Horasan’dayken Ahmed Yasevi’nin kurduğu Yeseviye tarikatının görüşlerine bağlıydı. Anadolu’ya geldiğinde Baba Tshak’la tanıştı....